O firmie

Specjaliści w Ochronie Środowiska

EKOUNIVERSA jest firmą świadczącą usługi w zakresie ochrony środowiska. Założycielami firmy są trzy kobiety: Ewa Stanisławiak, Anna Tarnawska i Kamila Lerner, które z pasją i zaangażowaniem od ponad 15-tu lat zajmują się tematyką ochrony środowiska. Przyjaźń i zaufanie poparte wiedzą i doświadczeniem pozwoliły zrealizować plany i marzenia o własnej działalności.

Firmę tworzą osoby ambitne i doświadczone, niebojące się wyzwań a przy tym kompetentne i odpowiedzialne. Dzięki temu powierzone nam zadania wykonywane są rzetelnie i zawsze terminowo. Podejmując współpracę stajemy się partnerem, który swoim doświadczeniem wspiera przedsiębiorcę na każdym etapie prowadzonej działalności – od planowania inwestycji, poprzez jej realizację i eksploatację. Pomagamy również na etapie przekształceń własnościowych i przy likwidacji instalacji.

EKOUNIVERSA powstała z myślą o przedsiębiorstwach, których działalność ma lub może mieć wpływ na środowisko. Wpływ na środowisko rozumiemy jako wprowadzanie substancji do powietrza, ziemi i wód, wytwarzanie odpadów, emisja hałasu i inny.

EKOUNIVERSA to zespół wyspecjalizowanych konsultantów, inżynierów i menadżerów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu środowiskiem. Doświadczenie pozwala nam mądrze zarządzać środowiskiem, ponieważ potrafimy stosować skomplikowane prawo w zakresie ochrony środowiska obowiązujące w Polsce i w Unii Europejskiej, znamy technologie przemysłowe oraz rozumiemy wymagania rynku.

EKOUNIVERSA pomoże uregulować sytuację prawną i wskaże jak kompleksowo i sprawnie zarządzać środowiskiem w  przedsiębiorstwie, a to pozwoli na zapewnienie środków finansowych na działania celowe, rozpoznanie ryzyk środowiskowych i zoptymalizowanie procesów technologicznych, które pozwolą na efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, pieniężnych i rzeczowych.

Rozwiązania jakie proponujemy naszym klientom służą zawsze ochronie środowiska, ale są one także racjonalne z punktu widzenia rozwoju prowadzonej działalności.

Nasza oferta