Oferta

Categories:
 • OUTSOURCING ŚRODOWISKOWY

  EkoUniversa oferuje kompleksową obsługę Państwa przedsiębiorstwa w zakresie profesjonalnego prowadzenia niezbędnej dokumentacji wynikającej z przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska i…

  więcej

 • RAPORTY O ODZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

  EkoUniversa gwarantuje profesjonalnie przygotowanie raportu oraz dołoży starań by proces uzgodnień z zainteresowanymi stronami został przeprowadzony sprawnie, co jest podstawą…

  więcej

 • POZWOLENIA SEKTOROWE

  POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA LUB ZGŁOSZENIE INSTALACJI EkoUniversa wykonuje dokumentacje stanowiącą podstawę do uzyskanie pozwolenia na…

  więcej

 • POZWOLENIE ZINTEGROWANE

  Pozwolenia zintegrowane są zaawansowanym instrumentem formalno-prawnym, ustanowionym do stosowania w krajach Unii Europejskiej przez Dyrektywę Rady Europy 96/61/WE w sprawie…

  więcej

 • RAPORT POCZĄTKOWY

  Podstawa prawna sporządzenia raportu początkowego wynika z dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w…

  więcej

 • GOSPODARKA ODPADAMI

  Obowiązków związanych z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami jest tak wiele, że warto zwrócić się o pomoc do specjalistów. EkoUniversa proponuje…

  więcej

 • AUDYT ŚRODOWISKOWY

  EkoUniversa wychodząc naprzeciw potrzebą klientów wprowadziła usługę polegającą na przeprowadzeniu audytów środowiskowych. Nasze działania pozwolą ocenić i uregulować sytuacje prawną.…

  więcej

 • HANDEL EMISJAMI CO2

  Istniejące przepisy z zakresie wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji nakładaja na instalacje objęte systemem szereg obowiązków, m.in. Posiadanie zezwolenia…

  więcej

 • OPŁATY ŚRODOWISKOWE

  Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą obecnie praktycznie każdego podmiotu gospodarczego, zarówno firm produkcyjnych, usługowych jak i handlowych. Muszą być…

  więcej

 • SPRAWOZDAWCZOŚĆ

  W celu ułatwienia Państwu wywiązania się z nałożonych przez szereg ustaw i rozporządzeń obowiązków w zakresie ochrony środowiska proponujemy przejęcie…

  więcej

 • PRTR

  Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E - PRTR) jest systemem ewidencji i raportowania zanieczyszczeń stosowanym przez kraje członkowskie Unii…

  więcej

 • AUDYT ENERGETYCZNY

  Z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Jeden…

  więcej