AUDYT ŚRODOWISKOWY

EkoUniversa wychodząc naprzeciw potrzebą klientów wprowadziła usługę polegającą na przeprowadzeniu audytów środowiskowych.

Nasze działania pozwolą ocenić i uregulować sytuacje prawną. Wskażemy Państwu jak kompleksowo i sprawnie zarządzać środowiskiem w przedsiębiorstwie. Zaproponowana przez nas strategia przyczyni się do zapewnienia środków finansowych na działanie celowe, rozpoznawanie ryzyka środowiskowego i zoptymalizowanie procesów technologicznych, które pozwalają na efektywne wykorzystywanie zasobów ludzkich, pieniężnych i rzeczowych.

Audyt kończy się raportem zawierającym:

  • Charakterystykę zakładu w aspekcie ochrony środowiska–, zidentyfikowane aspekty środowiskowe– w odniesieniu do obecnych i przyszłych działalności zakładu
  • Ocenę stopnia realizacji wymagań prawa z zakresu ochrony środowiska,
  • Ocenę ryzyka środowiskowego wynikającego z działalności zakładu, wymagań prawnych oraz ich planowanych zmian,
  • Terminarz obowiązków zakładów,
  • Wnioski i zalecenia poaudytowe, zagadnienia wymagające dalszej analizy, ewentualne zaniedbania i nierozpoznane obszary,
  • Scenariusze działań korygujących i zapobiegawczych.