GOSPODARKA ODPADAMI

Obowiązków związanych z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami jest tak wiele, że warto zwrócić się o pomoc do specjalistów.

EkoUniversa proponuje kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami obejmującą:

  • Określenie obowiązków Klienta z zakresu gospodarki odpadami,
  • Opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku do uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub decyzji
  • Klasyfikacja odpadów zgodnie z katalogiem,
  • Prowadzenie ewidencji odpadów,
  • Wykonywanie zbiorczego (rocznego) zestawienia danych o wytworzonych odpadach,
  • Pomoc w znalezieniu odbiorcy konkretnych odpadów.

EkoUniversa gwarantuje uzgodnienia merytoryczne w trakcie całego procesu administracyjnego i prowadzenie dialogu z właściwymi organami administracyjnymi.