OPŁATY ŚRODOWISKOWE

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą obecnie praktycznie każdego podmiotu gospodarczego, zarówno firm produkcyjnych, usługowych jak i handlowych. Muszą być naliczane i przedkładane w odpowiednim terminie właściwym urzędom. Brak naliczania i wprowadzania opłat środowiskowych jest coraz częściej przyczyną problemów ze służbami ochrony środowiska i stanowi duże utrudnienie w przypadku chęci pozyskania dotacji ze środków unijnych.

Oferujemy Państwu w szczególności:

  • Określenie zasadności wnoszenie opłat środowiskowych,
  • Naliczanie opłat środowiskowych za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  • Naliczanie opłat za składowanie odpadów,
  • Naliczanie opłat za pobór wody,
  • Naliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • Naliczanie opłaty produktowej,
  • Doradztwo w zakresie efektywnego obniżenia opłat środowiskowych,
  • Rozliczanie okresów wcześniejszych.

EkoUniversa przygotuje dla Państwa wymagane wykazy zawierające wysokość opłaty, a także materiały informacyjne dotyczące pełnego trybu postępowania ze w/w wykazami.