POZWOLENIE ZINTEGROWANE

Pozwolenia zintegrowane są zaawansowanym instrumentem formalno-prawnym, ustanowionym do stosowania w krajach Unii Europejskiej przez Dyrektywę Rady Europy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń.
Instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska wymagają posiadanie pozwolenia zintegrowanego.

EkoUniversa proponuje kompleksowe wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego w zakresie obejmującym m.in.:

  • Analizy rozprzestrzeniania substancji w powietrzu,
  • Analizy uciążliwości akustycznej,
  • Opisu gospodarki wodno-ściekowej,
  • Opisu gospodarki odpadami,
  • Analizy dokumentów referencyjnych oraz porównanie instalacji do najlepszych dostępnych technik (BAT),
  • Raport początkowy lub analizę ryzyka wskazującą na brak konieczności przygotowania raportu początkowego.

EkoUniversa gwarantuje uzgodnienia merytoryczne w trakcie całego procesu administracyjnego i prowadzenie dialogu z właściwymi organami administracyjnymi.