SPRAWOZDAWCZOŚĆ

W celu ułatwienia Państwu wywiązania się z nałożonych przez szereg ustaw i rozporządzeń obowiązków w zakresie ochrony środowiska proponujemy przejęcie sprawozdawczości środowiskowej w Państwa firmie.

Oferujemy Państwu w szczególności sporządzenie:

EkoUniversa w przygotuje dla Państwa wymagane sprawozdania i raporty, a także materiały informacyjne dotyczące pełnego trybu postępowania z w/w dokumentami.