HANDEL EMISJAMI CO2

Istniejące przepisy z zakresie wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji nakładaja na instalacje objęte systemem szereg obowiązków, m.in.

  • Posiadanie zezwolenia na uczestntnictwo w systemie z zatwierdzonym planem monitorowania,
  • Sporządzanie raportów rocznych i poddanie ich weryfikacji akredytowanemu weryfikatorowi,
  • Umorzenie uprawnień,
  • Posiadanie procedur dotyczących wewnętrznego systemu kontroli, planów monitorowania, analizy ryzyka, oceny niepewności, plany poboru prób,
  • Przygotowanie sprawozdania z udoskonaleń w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub wskazania możliwości doskonalenia przez niezależnego weryfikatora w raporcie rocznym,
  • Inne.

Przepisy te ulegają częstym zmianą, w związku z tym zakłady potrzebują pomocy w zdefiniowaniu i poprawnej realizacji obowiązków prawnych.

EkoUniversa proponuje kompleksową obsługę począwszy od uregulowania sytuacji formalno-prawnej poprzez usystematyzowanie sposobu monitorowania i zbierania danych do wykonywania raportu rocznego. EkoUnivers pomoże podnieść świadomość w zakresie handlu emisjami i optymalnie wykorzystać uprawnienia do emisji CO2.