OUTSOURCING ŚRODOWISKOWY

EkoUniversa oferuje kompleksową obsługę Państwa przedsiębiorstwa w zakresie profesjonalnego prowadzenia niezbędnej dokumentacji wynikającej z przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska i systemu zarządzania.

Wybierając firmę EkoUniversa oszczędzają Państwo swój cenny czas. Zamiast tracić nerwy na wertowanie setek stron przepisów prawnych proponujemy już dziś skontaktować się z Nami.

W szczególności oferujemy Państwu:

 • Konsultacje w zakresie ochrony środowiska, nadzór nad bieżącymi sprawami dotyczącymi ochrony środowiska, wizyty, wizje lokalne oraz obecność w trakcie każdej kontroli organu zewnętrznego,
 • Audyt zerowy i audyty okresowe
 • Monitoring zmian prawa ochrony środowiska w odniesieniu do działalności przedsiębiorstwa;
 • Naliczanie opłat środowiskowych,
 • Wykonywanie sprawozdań z zakresu gospodarczego korzystania ze środowiska (KOBIZE, GUS, PRTR, CRO, BDE),
 • Identyfikację i nadzór na urządzeniami i systemami p. poż. zawierającymi f-gazy i substancje zubażające warstwę ozonową,
 • Sprawdzanie odbiorców odpadów,
 • Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, z zastosowaniem odpowiednich dokumentów, w ustalonym ustawą terminie, na podstawie dostarczonych danych;
 • Wykonywanie niezbędnych dokumentacji do uzyskania pozwoleń oraz ich aktualizacja
 • Pomoc we wdrożeniu systemu ISO 14001:
  • Przegląd ekologiczny - określenie wpływu, jaki Państwa firma wywiera na środowisko,
  • Pomoc w identyfikacji aspektów,
  • Pomoc w tworzeniu procedur zarządzania środowiskowego.

EkoUniversa gwarantuje asystowanie w trakcie całego procesu administracyjnego i prowadzenie uzgodnień z właściwymi organami administracyjnymi.

Oferujemy różne warianty współpracy od podstawowego konsultingu (monitoring) działań związanych z ochroną środowiska na zakładzie do kompleksowej obsługi wspomagania zarządzania środowiskiem w zakładzie oraz do wykonywania niezbędnych dokumentacji do uzyskania pozwoleń i ich aktualizacji.